Joel sempre busca l’excel·lència i les seves cartes no podien demanar menys.